pos-man.com.pl

Główny Urząd Miar

Nie pomiń najnowszych informacji odnośnie przeglądów technicznych!

Nie pomiń najnowszych informacji odnośnie przeglądów technicznych!

Istnieje spore grono przedsiębiorców, którzy dobrze znają wspomniany w tytule obowiązek i skrupulatnie dbają o jego spełnianie. Wciąż jednak dołączają nowi użytkownicy urządzeń rejestrujących, którzy nie do końca orientują się w kwestii przeglądów technicznych. Jednak warto wspomnieć o niej tym…