pos-man.com.pl

Nie pomiń najnowszych informacji odnośnie przeglądów technicznych!

Istnieje spore grono przedsiębiorców, którzy dobrze znają wspomniany w tytule obowiązek i skrupulatnie dbają o jego spełnianie. Wciąż jednak dołączają nowi użytkownicy urządzeń rejestrujących, którzy nie do końca orientują się w kwestii przeglądów technicznych. Jednak warto wspomnieć o niej tym bardziej, że pojawiły się kolejne szczegóły prawne, precyzujące przepisy dotyczące kontroli serwisowych kas oraz drukarek fiskalnych. Jakie dokładnie?

Zobowiązania przedsiębiorcy w kontekście przeglądów technicznych

Na urządzeniach rejestrujących spoczywa duża odpowiedzialność. To technologie homologowane przez Główny Urząd Miar, co oznacza zapewnienie, że są zgodne z prawnymi oraz technicznymi wymogami i pozwalają na prowadzenie ewidencji obrotu, tak, jak wskazują obowiązujące przepisy. Jasno więc z tego wynika, że niezmiernie ważny jest stan wspomnianych urządzeń. Stąd też każda nabyta i wdrażana kasa lub drukarka fiskalna zyskuje również opiekę serwisową. Dzięki niej użytkownik danej technologii może zwrócić się o pomoc w przypadku nagłej usterki czy poważniejszej awarii. A te przecież mogą spotkać każdy rodzaj urządzeń. Natomiast w tym przypadku poważniejszy problem przekłada się nieraz na konieczność zastopowania sprzedaży, a więc – także straty finansowe. Ponadto, komplikacje techniczne mogą wpłynąć na poprawność rejestrowania obrotu, dokumentację, która ma potwierdzać zgodne z przepisami prowadzenie ewidencji.

Dlatego też powstała kwestia przeglądów technicznych. Należy jednak pamiętać, że to nie tylko zalecenie, ale jeden z ważniejszych obowiązków. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca pracujący z urządzeniem rejestrującym musi zlecać wykonanie przeglądu technicznego wspomnianego modelu nie rzadziej, niż co 2 lata (może to jednak robić częściej). Podczas takiej kontroli uprawniony serwisant dokładnie bada stan i działanie kasy bądź drukarki rejestrującej, a następnie odpowiednio dokumentuje to w książce serwisowej. To też odpowiedź na pytanie, dlaczego przywołany dokument jest tak istotny. Uzupełnia on bowiem całą dokumentację, potwierdzając, że po stronie urządzenia fiskalnego wszystko działa jak należy.

Co się dzieje w przypadku braku przeglądu?

Jak już wspomnieliśmy, kwestia przeglądów technicznych należy do bezwzględnych zobowiązań przedsiębiorcy stosującego urządzenie fiskalne. Oczywiście, czynności związane z każdą taką kontrolą przeprowadza serwis. Niemniej, to podatnik musi zadbać o zlecenie i wykonanie przeglądu technicznego w odpowiednim terminie (podkreślmy raz jeszcze: musi on się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata). Co w przypadku, gdy jednak dojdzie do przekroczenia dozwolonego czasu? Oznacza to złamanie przepisów, z którymi wiążą się pewne konsekwencje. Mówią o tym także nowe regulacje prawne. Za brak przeglądu technicznego w obowiązującym terminie podatnik może otrzymać mandat w wysokości 300 złotych. Przedsiębiorca musi uiścić tę opłatę, dokonując przelewu na nr rachunku wskazany przez Urząd Skarbowy. Na realizację tego zobowiązania podatnik ma dokładnie 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji o nałożeniu kary. A ponadto, nawet opłacenie mandatu nie załatwia sprawy przeglądu technicznego. Tak czy inaczej, trzeba go wykonać jak najpilniej.

Kiedy jeszcze należy zrobić przegląd techniczny?

Przepisy precyzujące zasady opisywanych kontroli serwisowych mówią nie tylko o tym, co grozi za zlekceważenie tych zasad. Wspominają też o dodatkowych okolicznościach, w jakich przeprowadzenie przeglądu technicznego staje się obowiązkowe. Do takich sytuacji zalicza się choćby kolejny leasing czy najem urządzenia rejestrującego. Ale nie tylko. Podobne warunki dotyczą też decyzji o wznowieniu działalności i dalszej pracy z użyciem kasy bądź drukarki fiskalnej. O czym dokładnie mowa? Przedsiębiorca wznawiający działalność musi najpierw zadbać o wykonanie przeglądu serwisowego urządzenia rejestrującego. Dopiero potem może znów prowadzić ewidencję obrotu i wystawiać paragony z jego użyciem.

Odpowiedź do artykułu “Nie pomiń najnowszych informacji odnośnie przeglądów technicznych!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz rozwiązanie *