pos-man.com.pl

nowa matryca stawek VAT

Rzut okiem raz jeszcze na fiskalny rok 2019 – o czym warto pamiętać?

Rzut okiem raz jeszcze na fiskalny rok 2019 – o czym warto pamiętać?

Pierwszy miesiąc nowego roku kojarzy się z podsumowaniami minionego czasu i realizowanych planów. Jest to jeszcze bardziej zrozumiałe w przypadku takich zagadnień, jak prowadzenie działalności handlowej czy usługowej. W 2019 roku miało miejsce wiele istotnych spraw, należących do „świata fiskalnego”.…