pos-man.com.pl

Jakie zastosowanie w branży fiskalnej ma książka serwisowa?

Drukarka fiskalna Elzab Zeta

W przypadku wielu przedsiębiorców, zajmujących się sprzedażą towarów lub usług na rzecz klientów indywidualnych, prawo wymaga prowadzenia ewidencji obrotu z zastosowaniem urządzenia fiskalnego. A to z kolei niesie za sobą konieczność systematycznej realizacji określonych zadań oraz zadbania o pewne kwestie. Jedna z takich ważnych spraw dotyczy niepozornego, zdawałoby się, dokumentu, jakim jest książka serwisowa. Czemu ona służy? I dlaczego okazuje się tak ważna?

Książka serwisowa – czym tak właściwie jest?

Książka serwisowa zawiera wszystkie najważniejsze wiadomości, dotyczące zakupionego urządzenia rejestrującego. Do każdej nabytej kasy lub drukarki fiskalnej jest bowiem dołączany taki dokument. Przede wszystkim wyszczególnia on nazwę, model oraz numery fabryczny i unikatowy danej technologii sprzedaży. Ponadto, informuje o producencie urządzenia, a także firmy stojącej za jego fiskalizacją. Nierzadko też taka firma odpowiedzialna jest później za opiekę techniczną nad tym modelem. W związku z tym, jak sama nazwa wskazuje, dokument zawiera dane serwisantów, głównego i rezerwowego. Oprócz tego znajdziemy tam inne, istotne informacje, jak np. przydzielony przez Urząd Skarbowy numer ewidencyjny.

To oni właśnie są zobowiązani do umieszczania w książce serwisowej notatek ze wszelkiego rodzaju sytuacji dotyczących użytkowania kasy bądź drukarki oraz interwencji technicznych: obowiązkowych przeglądów, napraw i konserwacji. Działania te wynikają bezpośrednio z regulacji prawnych. Książka serwisowa jest bowiem kolejnym elementem dokumentacji świadczącej za prawidłowością funkcjonowania urządzenia rejestrującego oraz poprawnie prowadzoną ewidencją obrotu.

Wymogi po stronie podatnika, związane z książką serwisową

Zatem dokument, o którym mowa, ma charakter prawny i jest niezbędny w codziennej rzeczywistości, polegającej na pracy z urządzeniem fiskalnym. Podatnik korzystający z tego typu technologii ma obowiązek przechowywania książki serwisowej przez cały okres stosowania z przypisanej do niej kasy lub drukarki rejestrującej. A także okazywania jej czy to uprawnionym serwisantom, czy też przedstawicielom organów skarbowych, gdy Ci wyrażą taką prośbę.

Co jeśli nie ma takiej możliwości? Brak książki serwisowej to problem po stronie podatnika, nawet, jeśli okoliczności zniknięcia lub zniszczenia dokumentu są niezależne od niego. Przedsiębiorcę mogą spotkać różne konsekwencje, takie jak podważenie poprawności ewidencji obrotu czy nawet odmowa ze strony serwisu w kontekście dalszych napraw i konserwacji urządzenia lub konieczność zwrotu ulgi, przysługującej za zakup pierwszej kasy bądź drukarki. Dlatego w takiej sytuacji podatnik winien niezwłocznie poinformować o niej właściwy Urząd Skarbowy – pisemnie – a następnie z kopią tego dokumentu zwrócić się do producenta, by ten wydał duplikat książki serwisowej.

Odpowiedź do artykułu “Jakie zastosowanie w branży fiskalnej ma książka serwisowa?

  1. enro_16

    na szczescie mnie sie jeszcze nigdy nie zdarzylo zapodziac czy zniszczyc ksiazke serwisowa. lepiej troche o nia zadbac i uniknac komplikacji formalnych ;)))

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz rozwiązanie *