pos-man.com.pl

Co musisz wiedzieć o realizacji raportów dobowych i miesięcznych?

Kasa wystawia obowiązkowe raporty fiskalne

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż towarów bądź usług na rzecz klientów indywidualnych, zobligowanym do korzystania z urządzenia rejestrującego, to pewnych obowiązkowych działań po prostu nie możesz ominąć. I mowa tu nie tylko o wystawianiu i wydawaniu paragonów przy każdej transakcji. Przepisy zawierają szereg dodatkowych wymogów, którym po prostu musisz sprostać.

Nie chodzi o to, by „straszyć” wspomnianymi wymogami. Czynności takie, jak odpowiednie przechowywanie kopii paragonów czy książki serwisowej albo terminowe realizowanie przeglądów technicznych nie należą do trudnych zadań, z czasem ich wykonywanie oraz przestrzeganie funkcjonujących przepisów odbywa się machinalnie. Niemniej, jeśli zaniechamy tych czynności bądź będziemy przeprowadzać je błędnie, stanie się to po prostu wykroczeniem, które potrafi spotykać się z różnymi konsekwencjami. Tak samo jest z raportami  i to w przypadku każdego, także rezerwowego urządzenia fiskalnego. Dlatego warto wiedzieć wcześniej, na czym polega ta kwestia.

Istota obowiązkowych raportów fiskalnych

Dlaczego z punktu widzenia prawa raporty fiskalne są tak ważne? Ponieważ tak jak wspomniane kopie paragonów czy książka serwisowa, to istotny fragment całościowej dokumentacji, ilustrującej prawidłowość zarządzania działalnością, poprawność rejestrowania obrotu i odprowadzanie należnych podatków. A co konkretnie znajduje się w tych raportach? Wydruki zawierają szczegółowe informacje, dotyczące obrotu uzyskanego w danym zakresie czasowym. Chodzi m.in. o uzyskaną kwotę brutto ze sprzedaży, całościowa kwota podatku należnego VAT, z uwzględnieniem poszczególnych stawek podatkowych, transakcji zwolnionych od nich itp. Przepisy wyszczególniają dwa rodzaje obowiązkowych raportów fiskalnych: dobowe i miesięczne.

Wykonywanie raportów dobowych

Pierwszy ze wspomnianych w poprzednim akapicie rodzajów raportów zbiera informacje na temat obrotu uzyskanego na przestrzeni konkretnej doby pracy. Zwykle przedsiębiorcy decydują się na realizację takiego wydruku pod koniec dnia, gdy już zamykają sprzedaż (nie finalizują już żadnej dodatkowej transakcji). Ale warto wiedzieć, że nie jest to jedyna możliwość (na wypadek, jeśli ktoś zapomniałby wykonać raport dobowy w tym momencie). Druga możliwość to wystawienie wydruku dnia następnego, jednak – co niezmiernie ważne – przed zarejestrowaniem pierwszej sprzedaży z nową datą. Tylko w ten sposób można uniknąć błędu w dokumentacji. Osobną kwestią jest fakt, że jeśli w danym dniu nie było nawet jednej transakcji, to nie trzeba wykonywać raportu dobowego (a nawet lepiej go nie realizować, ponieważ wydruk będzie miał wartość zerową, zaś „żywotność” pamięci fiskalnej niejako mierzona jest też liczbą takich dokumentów).

Wykonywanie raportów miesięcznych

Zasadniczo istota raportów miesięcznych jest taka sama, aczkolwiek różnice pojawiają się w przypadku ich wykonywania. Czego dotyczy ten dokument? Jak łatwo się domyślić, tego typu wydruk zawiera dane odnośnie obrotu osiągniętego w skali konkretnego miesiąca. A jak się realizuje taki dokument? Najważniejsze, aby pamiętać, że możemy wygenerować potrzebny raport najpóźniej 25 dnia miesiąca mijającego bezpośrednio po tym, który właśnie ma znaleźć się na wydruku. Analogicznie do wcześniej opisanej sytuacji, jeśli na przestrzeni wyszczególnionego miesiąca nie dojdzie do ani jednej transakcji – co raczej należy do rzadkich przypadków – wtedy nie musimy sporządzać takiego dokumentu.

Odpowiedź do artykułu “Co musisz wiedzieć o realizacji raportów dobowych i miesięcznych?

  1. Oliwia

    może to szczegół, może dla części użytkowników kas to oczywiste, ale warto zaznaczyć, że raport miesięczny (przy zachowaniu wspomnianego terminu 25.dnia miesiąca następnego) można zrealizować dopiero po upłynięciu miesiąca, który ma znaleźć się w dokumencie 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz rozwiązanie *