pos-man.com.pl

Czym jest paragon fiskalny i co grozi za jego niewydanie?

Drukarka fiskalna Emar Tempo 3

Przedsiębiorca, który za pomocą urządzenia rejestrującego prowadzi handel towarami lub świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, musi w trakcie swej działalności spełniać kilka określonych obowiązków. Ale przede wszystkim, kluczowym wymogiem jest wydawanie klientom przy każdej transakcji poprawnie wystawionego paragonu. Jakie konsekwencje mogą czekać podatnika, który zaniecha tej czynności?

Chyba dla każdego pierwszym skojarzeniem z urządzeniami fiskalnymi jest nieduży, wąski, papierowy prostokącik, drukowany i otrzymywany podczas zakupów. Piszę „otrzymywany”, gdyż nie wszyscy musimy być od razu przedsiębiorcami, za to na pewno należymy do konsumentów. I powinniśmy doskonale znać ten „rytuał”, ponieważ to podstawowy obowiązek każdego podatnika, ewidencjonującego obrót przy użyciu urządzenia fiskalnego. Co zatem z przypadkami, gdy przekazanie paragonu się nie odbywa? O tym właśnie porozmawiamy nieco szerzej.

Rola paragonu fiskalnego, czyli po co nam ten świstek

Często (a nawet bardzo często) zdarza się, że klient odchodzi od lady sklepowej, nie zwracając nawet uwagi na ten wydruk. W przypadku różnych usług potrafi paść pytanie „czy paragon potrzebny?”, na które nabywca odpowiada: „nie, dziękuję, nie trzeba”. W najlepszym wypadku taka osoba zabiera dowód sprzedaży, jednak już chwilę później ląduje on w koszu na śmieci. Cóż – po co nam dokument potwierdzający kupno 3 kajzerek?

Są to zrozumiałe odruchy – niemniej jednak, nie zawsze wynikają one ze świadomości, czym ów paragon fiskalny w rzeczywistości jest. A odgrywa on dość istotną rolę i to z kilku powodów, dotyczących instytucji dbających o finanse państwa, innych przedsiębiorców, a także nas wszystkich – czyli klientów.

Paragon fiskalny to pełnoprawny dokument, poświadczający realizację transakcji zgodnie z obowiązującym prawem. Kopie takich wydruków stanowią dość istotną część informacji na temat prawidłowości prowadzonej ewidencji obrotu – mówią, czy należne podatki są przez przedsiębiorcę odprowadzane. To także komunikat dla klienta, że dana firma funkcjonuje wedle ustalonych przepisów. Paragon stanowi również zapewnienie, że dany przedsiębiorca spełnia te same wymogi, co inni sprzedawcy, a więc bierze udział w uczciwej konkurencji rynkowej. Jeśli zaś chodzi o klientów – fiskalny dowód sprzedaży pozwala na skorzystanie z praw konsumenckich, takich jak zwrot czy reklamacja.

Nie wydając paragonu, łamiemy prawo

Jeśli należymy do przedsiębiorców, którzy nie muszą korzystać z urządzenia fiskalnego – to nie ma o czym mówić. Prawdą jest jednak, że kolejne rozporządzenia Ministra Finansów sukcesywnie zmniejszają grupę takich branż i działalności, tendencja ta raczej nie ulegnie zmianie. Jeśli więc korzystamy z kasy lub drukarki rejestrującej – sprzedaż musi zakończyć się wydaniem klientowi paragonu, i to bez konieczności upominania się o dokument.

Co, jeśli to nie nastąpi? Wtedy dochodzi do złamania przepisów, a więc – przekroczenia prawa fiskalnego. A to prowadzi do przykrych konsekwencji – choćby kar grzywny, potrafiących osiągnąć wysokość 180 stawek dziennych! Jeśli chodzi o samą stawkę, ustalana jest ona przez sąd, który rozważa tu kwestie m.in. dochodów sprzedawcy, kondycji rodzinnej i osobistej, możliwości zarobkowych czy też stosunków majątkowych. W każdym razie, nie może być niższa niż 1/3 minimalnego wynagrodzenia, ani też przewyższająca jej czterystukrotności.

W zależności od sytuacji podatnika i okoliczności przekroczenia przepisów, sąd może złagodzić lub zaostrzyć karę. Niemniej, już można zobaczyć, że „widełki” są dość szerokie i są w stanie silnie uderzyć w dochody przedsiębiorcy. Warto więc dołożyć starań, aby podobne incydenty się nie wydarzały. Nie mówiąc już o ich notorycznym powtarzaniu się czy też całkowitym (zamierzonym?) zaniechaniu tego obowiązku. W skrajnych przypadkach bowiem, jeśli np. zostanie udowodnione, że jest to stałe źródło dochodów, sąd może przyznać nawet karę więzienia.

Narodowa Loteria Paragonowa i walka z szarą strefą

Skutkiem niewystawiania paragonów jest nieodprowadzanie należnych podatków. To zaś prowadzi do zwiększenia dziury w budżecie państwa. Jednym słowem – tracą na tym wszyscy, i przedsiębiorcy, i konsumenci. Tymczasem walka z podobnymi działaniami nie jest prosta: Urząd Skarbowy przeprowadza co prawda niezapowiedziane kontrole, ale czy rzeczywiście są one w stanie okiełznać wciąż sporą ilość takich przypadków?

Dlatego powstają całe kampanie, które mają skuteczniej dbać o przestrzeganie prawa. Do wspólnych starań są włączani także klienci. Dobrym przykładem jest trwająca Narodowa Loteria Paragonowa, dająca szansę otrzymania atrakcyjnych nagród za zgłoszone i wylosowane dokumenty fiskalne. Oczywiście, rola akcji nie kończy się na zabawie. Chodzi również o edukację, promowanie dobrych nawyków konsumenckich (czyli przykładanie większej wagi do kwestii otrzymywania paragonu) oraz uczciwej konkurencji (szczęśliwy los oznacza również nagrodę dla sprzedawcy, który wystawił ten dokument), a w efekcie – sukcesywną redukcję tzw. szarej strefy.

Odpowiedź do artykułu “Czym jest paragon fiskalny i co grozi za jego niewydanie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz rozwiązanie *