pos-man.com.pl

O czym trzeba pamiętać przy instalacji urządzenia fiskalnego online?

Nieważne, czy chodzi o zakup pierwszej technologii tego typu, czy też o konieczność przejścia z urządzenia rejestrującego starego typu na model online, wynikającą bezpośrednio z nowych regulacji prawnych. Procedura instalacyjna pozostaje kluczową kwestią także w przypadku zgodnego z przepisami użytkowania kas i drukarek fiskalnych, które współpracują z CRK. Z drugiej strony jednak różni się nieco od tej, jaka obowiązywała przy urządzeniach z papierową lub elektroniczną kopią paragonów. Zatem na co powinno się zwrócić uwagę w kontekście instalacji kasy lub drukarki rejestrującej online?

Instalacja kas i drukarek fiskalnych – najważniejsze kwestie

Artykuł skierowany jest zarówno do przedsiębiorców, którzy już pracują z urządzeniami rejestrującymi, jak i tych, których dopiero to czeka. Dlatego warto w tym miejscu wrócić do podstaw dotyczących omawianej procedury, nim zaczniemy mówić, jakie zaszły w niej zmiany w kontekście modeli dostosowanych do systemu online. Tym bardziej, że podstawy te dotyczą również modeli online.

A to, co należy zaznaczyć już na początku, to fakt, że samo nabycie kasy lub drukarki fiskalnej nie pozwala jeszcze na korzystanie z niej tak, by spełnić obowiązek nałożony na przedsiębiorcę przez ustawodawcę. Żeby taka technologia została przygotowana do zgodnego z prawem ewidencjonowania obrotu, musi najpierw prawidłowo przejść określoną przepisami procedurę instalacyjną. W innym wypadku realizacja koniecznych zadań pozostanie niemożliwa. Co więcej, w tym procesie niezbędny okaże się udział uprawnionego serwisanta. Tylko on może dokonać fiskalizacji urządzenia rejestrującego, czyli najważniejszej czynności w całej, omawianej procedurze. Należy bowiem podkreślić, że świeżo zakupiona kasa czy drukarka rejestrująca, do momentu zafiskalizowania, pozostaje w trybie szkoleniowym. Dzięki temu, przed przystąpieniem do instalacji, przedsiębiorca zyskuje możliwość swobodnej nauki obsługi urządzenia, bez obaw o wpływ tych działań na zapis ewidencji obrotu. Fiskalizacja natomiast, mówiąc w dużym skrócie, polega na odpowiednim zaprogramowaniu urządzenia, przestawieniu go z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny. Dla każdej kasy lub drukarki rejestrującej taki proces może się odbyć tylko raz, gdyż jest to operacja nieodwracalna. Kiedy już dobiegnie końca, po sfinalizowaniu instalacji urządzenia jest ono w zasadzie gotowe do prowadzenia ewidencji obrotu i wystawiania paragonów dla klientów. Także każda operacja wykonywana przez użytkownika na danej kasie lub drukarce fiskalnej będzie od tej pory trwale zapisywana w pamięci zafiskalizowanej technologii.

Co nowego lub innego w instalacji urządzeń fiskalnych online?

System online zakłada zdecydowane, powszechne unowocześnienie obrotu i zasad działania urządzeń rejestrujących sprzedaż. Zatem i te ostatnie musiały ulec poważnym zmianom. W kasach i drukarkach współpracujących w trybie online z Centralnym Repozytorium Kas mamy więc do czynienia z nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Rozwiązaniami, które znalazły swoje odbicie również w procedurze instalacyjnej.

Co zatem się zmieniło poza kwestiami opisanymi w pierwszej części wpisu? Najważniejsza w modelach online jest ich internetowa łączność z CRK oraz automatyczna transmisja tą drogą niezbędnych danych do serwerów Ministerstwa Finansów. W zależności od konkretnej kasy czy drukarki fiskalnej, może się ona odbywać na różne sposoby: przewodowo lub bezprzewodowo. Nie zmienia to jednak faktu, że podczas instalacji urządzenia w danej firmie przedsiębiorca musi zapewnić dostęp do internetu. Inaczej prawidłowe przejście procedury – w tym także fiskalizacja – nie dojdzie do skutku. Z drugiej strony, proces wdrażania modelu online wiąże się ze zdecydowanymi udogodnieniami. Łącząc się z Centralnym Repozytorium Kas, urządzenie automatyczne jest wpisywane do specjalnego rejestru, a oprócz tego otrzymuje indywidualny harmonogram transmisji danych oraz własny numer ewidencyjny. Co to oznacza dla użytkownika takiej technologii sprzedaży? Po pierwsze, nie musi on już składać do Urzędu Skarbowego stosownych dokumentów na piśmie, co kiedyś należało do jego obowiązków – mowa tu zarówno o zgłoszeniu przedinstalacyjnym, jak i poinstalacyjnym. Po drugie, nie ma też konieczności czekania na odpowiedź z US, zawierającą informację o numerze ewidencyjnym urządzenia, gdyż ten jest nadawany od razu. Podsumowując, procedura instalacyjna kas i drukarek fiskalnych online ulega pewnemu zautomatyzowaniu i uproszczeniu, ograniczając „papierologię”. A to z pewnością ma korzystny wymiar dla użytkowników tego typu technologii.

Odpowiedź do artykułu “O czym trzeba pamiętać przy instalacji urządzenia fiskalnego online?

  1. Rin0

    internet w firmie, nawet w sklepie to często dziś standard. poza tym uważam że faktycznie – procedura instalacji urządzeń fiskalnych online wydaje się prostsza – mniej czasochłonna i angażująca

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz rozwiązanie *